MVO

Laatst bewerkt op 13 jan. 2020

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

WERKFACTORPBM is zich bewust van het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en houdt daarom bij iedere bedrijfsbeslissing rekening met de maatschappelijke en economische effecten hiervan. WERKFACTORPBM streeft ernaar om de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te verduurzamen om de eventuele nadelige effecten op de omgeving en het milieu te minimaliseren.

 

WERKFACTORPBM koopt alle producten in bij Majestic. Dit is een leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zijn voldoen aan meerdere certificeringen. Om deze reden is er gekozen voor Majestic. Zij voldoen aan de volgende certificeringen:


NEN-EN-ISO 9001:2008

Majestic toont met dit certificaat aan in staat te zijn producten en diensten die voldoen aan de eisen van de klant consequent te leveren. Bovendien zorgt Majestic voor continue verbeteringsprocessen om de klanttevredenheid te verhogen. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Majestic wordt sinds 1997 door Det Norske Veritas (DNV) gecertificeerd. Tweemaal per jaar vindt er een interne audit plaats en eenmaal per jaar een externe audit door DNV.

 

Safety Sign

Majestic is erkend met het Safety Sign® certificaat. Het Safety Sign® is een teken van gecontroleerde kwaliteit, waar gebruikers op kunnen vertrouwen. De Safety Sign® erkenning heeft betrekking op het adviseren en leveren van een breed scala veiligheidsproducten en –diensten. Periodiek worden de bedrijven die het Safety Sign® certificaat voeren gecontroleerd, zodat u altijd zeker bent van de kwaliteit, vakmanschap en service van uw leverancier op het gebied van arbeidsveiligheid.

 

Branchevereniging AVAG

Majestic is sinds de oprichting lid van deze branchevereniging. De AVAG is een branchevereniging die zich inspant voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de werkomgeving. Binnen deze organisatie zijn bedrijven vertegenwoordigd die een uitstekende naam hebben verworven op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid.

 

WERKFACTORPBM wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom beperken we in onze eigen bedrijfsvoering zoveel mogelijk de nadelige gevolgen voor milieu en omgeving, bijvoorbeeld door verpakkingsmaterialen waar mogelijk te hergebruiken. Onze auto’s rijden op blauwe diesel. Daarnaast beschikt een aantal van onze medewerkers over een elektrische fiets voor woon-werkverkeer naar kantoor en bezoek aan klanten in de directe omgeving.

Beschermfactor

  Openingstijden:
  Ma t/m vrij: 08:00 - 17:30

  De Hemmen 4 A
  9206 AG Drachten

  Tel: 0512548618
  E-mail: [email protected]